Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Informace k úhradám stravného

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace

1. Platby je potřeba hradit předem na účet školní jídelny č. 40184-1422344369/0800 a vždy uvádět variabilní symbol a konstantní symbol 2222. (Variabilní symbol je číslo, přidělené vedoucí šk. jídelny, slouží také k internetovému objednávání obědů. Pro každého strávníka individuální).

2.  Výše zasílaných plateb je na Vašem uvážení.  V průměru má měsíc 20 pracovních dnů, výjimečně může mít až 22 pracovních dnů. Proto doporučujme výši měsíční úhrady 550 Kč za obědy, 260 Kč za svačiny. V případě, že na strav. účtech vašich dětí nebude dostatečný kredit, nebude možné TECHNICKY objednat si obědy a svačiny.

3. FORMY ÚHRADY:
BEZHOTOVOSTNĚ:
–  formou trvalého příkazu, kde částka bude každý měsíc vždy ve stejné výši, dle vašeho uvážení
–  nebo zasílat měsíčně částky dle aktuální výše zůstatku kreditu na stravovacím účtu vašich dětí (nutno sledovat výši kreditu)
–  zasílat platbu nepravidelně, kdy zašlete vyšší částku, která pokryje více měsíců

HOTOVOSTNĚ:
Lze provést v kanceláří vedoucí školní jídelny vždy první tři pracovní dny v měsíci, od 7:00 – 15:00.

4. Ceny obědů v aktuálním školním roce 2018/2019 dle věkové kategorie u dětí:
7-10 let                22,–Kč
11-14 let              24,–Kč
15 a více              27,–Kč
Svačiny                13,–Kč

5.  V případě přebytků financí na stravovacích účtech na konci šk. roku: (Neodebrané obědy z důvodu nemoci, prázdniny, řed. volno atd.)
– zákonní zástupci žáka mohou zažádat emailem vedoucí  šk. jídelny (jidelna@zsmalenovice.cz) o vrácení přeplatku na stravovacím účtu  na účet rodičů. (Uvést číslo účtu rodičů).
– v případě nepožádání o vrácení přebytku se částka převede do následujícího šk. roku
– žákům, kteří v daném šk. roce končí, (9. ročník, přestup na jinou školu apod.) budou přeplatky automaticky bez vyžádání rodičů vráceny bankovním převodem na účty rodičů.

6. Výši aktuálního stavu kreditu vašeho dítěte zjistíte kdykoliv při přihlášení do objednávkového systému jídelny na www.zsmalenovice.cz.

  Vedení ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, přísp. org.