Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, milé děti, srdečně Vás zveme na setkání, která jsme v tomto školním roce pro Vás připravili pro další období:

Rádi bádáte, poznáváte, řešíte zajímavé úkoly? Formou her se zapojíte do netradičních, logických a tvořivých aktivit a úkolů.
Přijďte se podívat ve čtvrtek 20. 2. 2020 na Setkání pro zvídavé předškoláky. Pokud se Vám bude dařit plnit zadané úkoly, můžete být zařazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky.
Setkání se uskuteční vždy od 16 do 17 hodin. Pro rodiče je připraven program a prohlídka školy.

Milé děti, po prázdninách začnete chodit do školy.
Chcete si vyzkoušet, jak takové vyučování ve školní třídě vypadá? Přijďte ve čtvrtek 26. 3. 2020  v době od 16.00 do 17:00 do „Školy nanečisto“. Seznámíte se s prostředím naší školy, poznáte, jak v naší škole pracujeme. Vaši rodiče se na tuto hravou vyučovací hodinu mohou dívat a pozorovat, jak se Vám bude školní „výuka nanečisto“ líbit a dařit.

Dne 19. 3. 2020 je připraven Den otevřených dveří. Můžete si v době od 15:00 do 18:00 prohlédnout naši školu. Prohlídka probíhá vždy v určenou hodinu – začíná v 15:00 a v 16:00 a v 17:00 hodin.

V pátek 3. 4. 2020 se bude konat zápis do I. ročníku základní školy.

Těšíme se na setkání s Vámi

                Vedení a učitelé 11. ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody