Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Informace pro rodiče předškoláků

11. Základní škola Zlín – Malenovice, tř. Svobody 868

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Vážení rodiče, milé děti, srdečně Vás zveme na setkání, která jsme v tomto školním roce pro Vás připravili pro další období:

 Rádi bádáte, poznáváte, řešíte zajímavé úkoly? Formou her se zapojíte do netradičních, logických a tvořivých aktivit a úkolů.
Přijďte se podívat ve čtvrtek 23. 1. 2020  a 20. 2. 2020 na „Setkání pro zvídavé předškoláky“. Pokud se Vám bude dařit plnit zadané úkoly, můžete být zařazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky.
Setkání se uskuteční vždy od 16 do 17 hodin. Pro rodiče je připraven program a prohlídka školy.

 

Chcete si vyzkoušet, jak takové vyučování ve školní třídě vypadá? Přijďte 26. 3. 2020  v době od 16.00 do 17:00 do „Školy nanečisto“. Seznámíte se s prostředím naší školy, poznáte, jak v naší škole pracujeme. Vaši rodiče se na tuto hravou vyučovací hodinu mohou dívat a pozorovat, jak se vám bude školní „výuka nanečisto“ líbit a dařit.

 

 

 

Těšíme se na setkání s Vámi

                

 

Vedení a učitelé 11. ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody