Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Informace ředitelství ZŠ Zlín Malenovice, tř. Svobody

Dnes, 29.11. 2016  se na mě obrátila redaktorka Zlínského deníku s dotazem, který se týkal  tématu výuky o náboženství Islám v naší škole. Protože jsme následně zjistili, že se na internetu objevila podivná zpráva o výuce v 8. ročníku v základní škole Malenovice, včetně fotografií nástěnek s pracemi žáků, ovšem bez  udání ulice, tj. přesného názvu školy, rozhodli jsme se vydat toto prohlášení:

Daná zpráva na internetu se ve skutečnosti netýká naší Základní školy Zlín, tř. Svobody, přísp. organizace. V naší škole taková výuka neproběhla, fotografie nejsou pořízeny v naší ZŠ. Jedná se tedy o nedorozumění, popř. nevhodné, neúplné informace. Výuku občanské výchovy vede v 8. ročníku muž – učitel, ředitelkou školy je žena – oproti údajům v dané zprávě.

Cítíme se být nepřesnou informací dotčeni, proto dáváme tímto na vědomí veřejnosti, že tato informace  n e n í    o naší 11. ZŠ, tedy o naší výuce. Věřím, že rodiče našich žáků, přátelé školy i veřejnost toto mé čestné prohlášení přijme s pochopením.

Z. Jančíková, ředitelka školy