Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

INFORMACE ZE DNE 9. 3. 2020

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, př.org.

Děkujeme všem odpovědným rodičům, kteří nám ohlásili pobyt v Itálii a ponechávají dítě v domácí karanténě. Úkoly a témata učební látky jim budeme zasílat, doplnění učiva po návratu zajistíme.

Dnes, 9. 3. 2020, se uskutečnila porada všech zaměstnanců školy. Byli seznámeni s aktuálním vývojem – epidemiologickou situací, s doporučeními, výzvou KHS Zlínského kraje. Dále byli podrobně seznámeni se režimovými opatřeními, se zvýšenými hygienickými pravidly pro úklid, s technickoorganizačními úpravami apod.

Zítra v první vyučovací hodině provedou třídní učitelé podrobné poučení všech žáků o hygienických a dalších pravidlech za současné epidemiologické situace.

Situaci ve škole budeme průběžně důsledně vyhodnocovat a přijímat opatření, zejména dle pokynů odborníků.

Podrobnější informace jsou zasílány rodičům emaily. Přejeme pevné zdraví všem, klidné dny a děkujeme za spolupráci.                

Ve Zlíně Malenovicích 9. 3. 2020                                                       

Z. Jančíková a členové vedení školy