Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Investice 2015

Vážení rodiče,

jak jste se dočetli na stránkách našich Školských listů, došlo v průběhu prázdnin v naší škole k významným rekonstrukcím. Proto Vám chci přesně specifikovat náklady na tyto akce a zároveň způsob jejich financování.
Rekonstrukce školní kuchyně:
1. Stavební práce a nová vzduchotechnika                            3.936.845 Kč
2. Strojové a ostatní vybavení                                                   866.029 Kč

Rekonstrukce byla hrazena z investiční dotace Statutárního města Zlín ve výši 4.000.000 Kč, zbylá částka byla uhrazena z investičního fondu a provozních prostředků školy.

Vybudování nové učebny v přízemí pavilonu 1. stupně:
Prosklené přepážky, okna, úprava topení, vodoinstalatérské práce, podhledy, podlaha   650.229 Kč
Na vybudování nové třídy škola získala investiční dotaci z Krajského úřadu Zlínského kraje ve výši 250.000 Kč a od Statutárního města Zlín 400.000 Kč.
Dále naše škola uhradila rekonstrukci školního rozhlasu v hodnotě 155.000 Kč, malování a natírání v kuchyni, učebnách a společných prostorách ve výši 112.000 Kč a nákup 3 ks interaktivních tabulí v hodnotě 310.000 Kč.

Mgr.Věra Vydrová
ekonomka školy