Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Jak se čistí voda

V úterý 5. listopadu 2019 se třída 2.B zúčastnila exkurze do čistírny odpadních vod v Malenovicích. Dozvěděli jsme se nejen, jak se voda čistí a upravuje, ale i kam dál putuje nebo co nesmíme do odpadu dávat. Navíc jsme dostali i pár doplňujících otázek ze zeměpisu, geometrie či českého jazyka. I když jsme trochu zmokli, úsměv nám vydržel a celou exkurzi jsme si náramně užili. Někteří žáci si pak ve škole vyzkoušeli vytvořit svoji vlastní čističku vody.

Alžběta Peštuková