Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Krajské kolo Matematické olympiády

V minulém týdnu 29. 1. 2020 se naši nejlepší matematikové zúčastnili krajského kola matematické olympiády kategorie Z5 (pro páté třídy). Po úspěšném domácím kole se mohli utkat v souboji s ostatními žáky z celého kraje. Přestože olympiáda byla pro páté ročníky, podařilo se dokonce i jednomu žáčkovi ze čtvrté třídy domácí kolo úspěšně zvládnout. Naše tříčlenná skupina (T. Lapka, 5. C, P. Žeravský, 5. C a B. L. Vyoral, 4. B) zvládla skvěle nápor nervozity. Všichni naši soutěžící se stali úspěšnými řešiteli krajského kola matematické olympiády a dokonce vybojovali krásná místa těsně za stupni vítězů. Všem chlapcům gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Z. Hynčicová