Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Krajské kolo „Poznej a chraň“

Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo krajské kolo soutěže „Poznej  chraň“. Z druhého místa v okresním kole do něho postoupila také tři děvčata ze třídy IV. B. Letošním tématem byly „Bylinky“. Nepovinným úkolem do krajského kola byla výroba herbáře bylin, které právě ve Zlínském kraji kvetou. Děvčatům pomáhali žáci celé třídy IV. B. Bohužel první bylinky se nám nepodařilo dobře usušit, a tak celá třídy sbírala byliny na Šternberské stezce 12. dubna. Dívky si vše zapisovaly a také kašírovaly desky herbáře. Dokonce všechny tři a ještě dvě jejich kamarádky přišly do školy ve čtvrtek o Velikonočních prázdninách. Dívkám se herbář opravdu podařil a na soutěži byl oceněn jako nejlepší.
Ve vědomostní části byli soupeři lepší. Dívky obsadily 8. místo v této krajské soutěži. Někdo může být zklamán, ale je to hezké umístění. Získaly nové zkušenosti a už nyní se těší na další výzvu v příštím školním roce.
Já bych jim chtěla poděkovat za čas, který soutěži věnovaly. Po celou dobu přípravy chodily do třídy před sedmou hodinou ranní před výukou. Doufám, že jim jejich snaha vydrží a získané znalosti o bylinách v životě ještě využijí.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B