Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Logická olympiáda

V prvním a druhém říjnovém týdnu se někteří naši žáci prvního a druhého stupně účastnili nominačního kola Logické olympiády. Úlohy jsou zaměřeny na rébusy, logické hádanky, hledání souvislostí, prostě na rozvíjení logického myšlení žáků.
Jak dopadli žáci naší školy? Do krajského kola postoupilo celkem 5 žáků z kategorie A: A. Kopecká, A. Batěk  a T. Lapka a D. N. Michnová a O. Bartoš. A po letech máme také postupujícího v kategorii B, je jím J. Mašláň. Všem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů 2. listopadu, kdy se setkají s protivníky z dalších škol.
Zároveň fandíme také prvňákům a druhákům, kteří vyplňují test ještě tento týden.

Pokud si chcete porovnat Vaše dovednosti s žáky základní školy, zkuste si vyřešit následující vzorové úlohy:

Kategorie A (3. – 5. třída)

  1. V pokladničce máš 264 Kč. Suma je tvořena pouze českými mincemi (1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč), všech mincí máš stejný počet, kolik máš celkem mincí? 
  2. Lence je 14 let, její mamince 41. Čísla jsou zapsána stejnými číslicemi, ale v opačném pořadí. Nastane ještě někdy tento jev? Za kolik roků by to popřípadě bylo?
  3.  
  4.   

Kategorie B (2. stupeň):

  1. Kolik uběhlo minut od 12:00, jestliže právě před 2 hodinami uběhl přesně trojnásobný počet minut od 9:00?
  2. Je mi pětkrát tolik, kolik bylo vám, když mně bylo tolik, jak jste nyní stár.  Až vám bude tolik, kolik je dnes můj věk, budeme mít oba spolu 96 let. Kolik je nyní každému z mužů let?

Mgr. Gabriela Pippalová