Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Mají Čamlíci Trampoty s mámou?

V sobotu 13. 5. 2017 se náš sbor složený z 3. – 5. tříd vydal na delší výlet za krásami městyse Choltice. Tento zámek každoročně přivítá vybrané sbory z celé republiky, aby předvedly, co umí, a obohatily svým krásným zpěvem ostatní přítomné i z řad veřejnosti.
Letos město Zlín reprezentovali Čamlíci.
Na úvod našeho vystoupení přiletěla „Vosa a bodlák“. Lidová „Nechodívaj, k nám synečku dvorem“ zazněla v nádherném dvojhlase podpořeném flétnami Eliškou Opršalovou a Victoií Dotti a posléze sólem Lucie Kozárkové.  Dále  jsme mohli  slyšet melodii z dětského filmu „Pan Tau“. Píseň „Mamince“ rozněžnila všechny přítomné zejména díky úvodnímu sólu Karolíny Balajkové. Závěr vystoupení patřil oblíbenému songu „Šplh na laně“.
Ovšem to nebylo všechno. Prohlídka „Vodnického muzea“ , jehož jedna místnost je věnována našemu nejznámějšímu představiteli českých vodníků, herci Josefu Dvořákovi, nás zavedla zpět do raného dětství.  Také dvě pohádky černého divadla ozvláštnili náš pobyt v těchto starobylých prostorách. Ovšem nachýlil se čas a my se museli rozloučit jedinou skladbou na galakoncertě v prostorách překrásné zahrady. Ano, byly to naše úspěšné „Trampoty s mámou“. Co všechno se může přihodit v diktátě, se svěřila v průběhu této písně Natálie Koutská.
Vynikající výkony našich zpěváčků byly odměněny velkým potleskem. Slova uznání jsme vyslechli z úst starosty a místostarosty městyse Choltice:“ Krása projevu těchto dětí je pohlazením po duši každého návštěvníka našeho festivalu. Děkujeme. Doufáme, že se nevidíme naposledy…“
Děkuji všem účinkujícím za výjimečný zážitek při zpívání, výbornou reprezentaci školy i města. Velké poděkování patří naší korepetitorce p. uč. Lucii Mudrákové a p.uč. Elišce Kořenkové za doprovod, organizaci a fotografování nezapomenutelných okamžiků.

Mgr. Dana Kozárková

Ps. Odpověď na úvodní otázku? Mají, ale jen v písni….snad….:)