Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
jak jistě víte z médií, v důsledku dnes přijatého M I M O Ř Á D N É HO  O P A T Ř E N Í Ministerstva zdravotnictví

je nařízeno podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Vážení rodiče, proto do odvolání, o němž Vás budeme informovat na webových stránkách školy, (www.zsmalenovice.cz) bude zrušena výuka, také školní jídelna a družina bude mimo provoz.

Třídní učitelé zašlou na Váš email dětem úkoly pro mírné domácí procvičování učiva. Forma splnění zadaných úkolů bude vysvětlena v zadání (v jednotlivém předmětu). Po skončení přerušení výuky učitelé práce převezmou a vyhodnotí.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se situace upraví a bude pokračovat normální činnosti školy.

 

Ve Zlíně Malenovicích dne 10.3. 2020                                  

         S pozdravem Z. Jančíková, řed. š.