Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Mše svatá k 55. výročí školy

V neděli 9. 9. v 9 hodin začaly oslavy 55. výročí naší školy. Stalo se tak při mši svaté, která byla v kostele svatého Mikuláše obětována za živé a zemřelé žáky, učitele a zaměstnance. Odsloužil ji náš bývalý žák P. Lukáš Jambor, který si  udělal čas před tím, než se vrátí ke studiu v Římě. Ve svém poutavém kázání mluvil o tom, jaký má být správný pedagog, a samozřejmě také zavzpomínal na roky strávené na 11. základní škole. Ke slavnostnímu rázu přispěli svým podílem i současní žáci, kteří bez známek trémy předčítali přímluvy, přinášeli obětní dary nebo kteří spolu se svými sbormistryněmi doprovázeli mši zpěvem. Na závěr otec Lukáš požehnal dětem aktovky.

Děkujeme všem pedagogům, žákům, rodičům i absolventům, kteří si našli čas a přišli poděkovat za vše minulé, co se podařilo, a také poprosit, aby naše práce nesla dobré ovoce i do budoucna.

Mgr. Jiří Velčovský