Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Na exkurzi v Častolovicích

   V úterý 7. května se žáci třídy IV. B vydali v rámci svého projektu „Po Šternberské stezce“ na exkurzi do zámku v Častolovicích. Historie zámku Častolovice sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz. Později patřily Častolovice několika různým majitelům. Nejznámnější z nich byl Jiří z Poděbrad, jehož první ženou byla Kunhuta ze Sternberga. Z dalších významných majitelů připomeňme alespoň  Rudolfa II.
   Roku 1694 koupil Častolovice nejvyšší purkrabí království Adolf Vratislav ze Sternberga. V roce 1940 přešel zámek pod německou nucenou správu, která v roce 1942 donutila rodinu Sternbergových sídlo opustit. Po II. světové válce bylo častolovické panství navráceno Leopoldovi Sternbergovi, ale pouze do roku 1948, kdy bylo panství zkonfiskováno státem. V roce 1992 byl zámek v restituci navrácen současné majitelce Dianě Phipps Sternbergové. Ta byla blízkou přítelkyní první manželky Václava Havla Olgy. Diana je známá bytová architektka a pomáhala upravovat např. prezidentský zámek v Lánech.
   Leopold Sternberg byl bratr posledního majitele hradu v Malenovicích a zámku v Pohořelicích Jaroslava Šternberka.

Žáci během exkurze získali nové informace ke svému projektu. V rámci exkurze navštívili krásný renesanční zámek spravovaný paní Dianou. V oboře pozorovali daňky, jeleny, divoké prase, u vody vodní ptactvo. Zámek obklopuje nádherný, původně anglický park.
Zámek Častolovice se nachází v Královehradeckém kraji. Počasí nám přálo, a tak si žáci užili hezký slunečný den.

  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B