Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Naši osmáci navštíví zlínské firmy

V naší škole pomáháme žákům orientovat se ve světě práce. K tomu přispívají i exkurze do vybraných firem. Proto jsme přijali nabídku zúčastnit se tzv. Dnů řemesel, které pořádá Krajská hospodářská komora. Naši osmáci tak v pátek 7. 6. navštíví dvě firmy – FLOW TECH a Konform – Plastic.