Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Naši prezidenti

Žáci třídy V. B pracují v letošním roce na projektu „Naši prezidenti“. Na projektu začali pracovat již v září. Společně čtou a vyhledávají informace v knize Libora Budínského Jedenáct prezidentů. Osobnosti prvního prezidenta T. G. Masaryka se věnovali již v minulých letech při práci na svých projektech i aktuálních výročích. V letošním roce se vydali do Masarykova muzea v Hodoníně, kde také navštívili výstavu Podkarpatská Rus, země Šuhajova. Ve výuce pracovali s texty našeho prvního prezidenta, ve kterých určovali slovní druhy a mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen. V rámci hodin matematiky pracovali např. s rodokmenem a dopočítávali se k různým zajímavostem z rodinného života tohoto prezidenta. V rámci exkurze navštívili několik těžkých opevnění na jižní Moravě (Šatov Zahrada, pěchotní srub ve Chvalovicích Zatáčka, nebo Mikulov Svah). Po cestě jim pan řidič také zastavil u několika opevnění lehkých tzv. řopíků. Žáci si tak mohli představit, jak vypadala obrana Československa před hrozícím německým nebezpečím. A také jak těžké bylo pro E. Beneše učinit závazné rozhodnutí, zda naše pohraničí vydat či ne.
Prezident Emil Hácha pochází z Trhových Svinů, stejně jako náš pan školník. Tak jsme zjistili, že Trhové Sviny patřily do území tzv. Sudet. Období totality mají žáci spojené s „dělnickými prezidenty“. Právě po K. Gottwaldovi se přejmenovalo město Zlín, aby veřejnost zapomněla na rodinu Baťů. Vyhledávali jsme dokumenty s razítky v rodinných archivech. Větší představu si ale žáci vytvořili při návštěvě Muzea železné opony ve Valticích. Trocha odlehčení přišla při exkurzi Muzea Komenského v Přerově, kde se zúčastnili žáci výukového programu „Školní třídy“. Zapotili se ale v hodinách matematiky, kdy si vyzkoušeli měnovou reformu z r. 1953. Tehdy si veřejnost mohla vyměnit finanční částky na hotovosti pro představu tak, že z prvních 300 Kčs obdrželi jen 60 Kčs a z každých dalších 300 Kčs dostali jen 6 Kčs. Žáci se také vydali do Kroměříže, kde je na místním hřbitově pochována téměř celá rodina prezidenta Svobody. Většina z nich zahynula v koncentračním táboře Mauthausen.
Pro žáky prvního stupně připravila třída V. B „Malé muzeum“. V něm prezentovala nově získané informace a připravila stanoviště s úkoly na téma „Naši prezidenti“. Svůj projekt prezentovali žáci také pro klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích. Odměnou jim byla beseda s pamětníky. 19. listopadu se vydali žáci V. B prezentovat svůj projekt na Dětskou vědeckou konferenci do Uherského Hradiště. Všechny žáky velmi potěšila přítomnost naší paní ředitelky Jančíkové a její pochvala. Žáci budou svůj projekt prezentovat i pro starší žáky naší školy a doufají, že se jim projekt bude také líbit.

V letošním roce si připomínáme 30 let od Sametové revoluce. Jsme rádi, že se historie nemusí zkreslovat a můžeme svobodně hovořit nejen o našich prezidentech.

   Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B