Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Naši žáci si zaběhali v závodě škol v orientačním běhu v Malenovicích

Ve středu 15. května proběhl v Malenovicích závod škol v orientačním běhu, který pořádal Sportovní klub orientačního běhu Zlín. Ačkoliv zájem o účast byl velký, musely jsme podle prospěchu a sportovních výsledků vybrat pouze třetinu z přihlášených žáků. Naši školu reprezentovalo 26 žáků, kteří navštěvují 4. až 8. ročník. Závod prověřil nejen jejich fyzickou zdatnost, tak také orientaci v cizím prostředí a vyhledávání vyznačených míst podle mapy. Největším úspěchem bylo umístění T. Vyoralové na 1. místě v kategorii 4. až 5. ročníků.
Celkové výsledky jsou vyvěšené na sportovní nástěnce u vrátnice na 2. stupni.

Všem závodníkům blahopřejeme. Jsme rádi, že zabojovali a překonali sami sebe.

                                                               Mgr. Michaela Pokorná, Mgr. Hana Březinová