Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Návštěva ve stacionáři Hvězda v Malenovicích

V úterý 21. listopadu se vydali žáci třídy III. B na návštěvu za klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích. Spolupráce mezi žáky a klienty začala již před třemi lety v rámci celoročního projektu. Stejně jako se těší žáci do stacionáře, mají radost z návštěvy i klienti. Tentokrát zde žáci prezentovali na úvod své projekty a poté se všichni pustili do společného tvoření. Pan Böhm nám připravil dřevěné špalky a zbytek už byl dílem žáků a klientů. Společným úsilím se podařilo vyrobit hned několik čertů, Mikuláš i anděl. Všechny postavy budou ve společné místnosti připomínat klientům naše žáky a pomohou jim vytvořit pěknou předvánoční atmosféru. Pochvala patří stejným dílem klientům za jejich snahu a trpělivost a stejným dílem i žákům. Někteří si stihli s klienty pěkně popovídat, jiní žáci vodili ruce se štětcem, či popisovali nevidoucím, co se vlastně v místnosti děje. Všichni žáci si měli možnost znovu uvědomit, že „zdraví“ je opravdu to nejcennější, co si můžeme přát. Věřím, že tyto návštěvy vedou žáky ke zlepšení jejich vztahů ke starším lidem. Klienti si vytvořili k žákům osobní vztah, těší se na ně, vzájemně mezi sebou komunikují.  Už teď se všichni těší na další společné tvoření a zpívání.

  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka III. B