Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Navštívili jsme Svět Techniky v Ostravě

Žáci 1., 3. a 4. ročníku tříd ERIN dnes společně navštívili Velký Svět techniky v Ostravě.  Byl pro ně připraven zajímavý program, rozdělený do kategorií podle věku a zájmů. Prvňáčci absolvovali vzdělávací program s názvem Kouzlo zrcadlení, kde objevovali princip osové souměrnosti formou hry s využitím zrcátek, obrázků i vlastního těla. Zamysleli se a prodiskutovali, proč v přírodě i ve světě lidí převažují častěji věci a obrazce souměrné. Pro žáky třetího ročního byl připraven program nesoucí název Proč? Svět v otázkách a odpovědích, kde se vžili do role vědců, kteří bádají a následně do role reportérů, kteří o svém zjištění informují ostatní. Program provázela přírodovědná témata s množstvím exponátů. Žáci pátého ročníku se aktivně zúčastnili programu Ínavorfiš aneb tajemství utajených zpráv. Žáci se nejprve seznámili s historií utajování zpráv a s různými druhy šifrování založenými na matematických dovednostech. Zábavnou formou se naučili kódovat i prolomit tajemství různých šifer. Zamysleli se také nad zajištěním bezpečnosti přenosu informací z pohledu historického i současného. Zbytek času trávili žáci společně u sledování experimentů, poznávání modelů a exponátů, bádání a zamýšlení se nad nejrůznějšími klamy a záludnostmi, které jim Svět Techniky v Ostravě nabídnul.

                                                                                                                                                                           Mgr. Markéta Krotká