Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Netradiční den hlavolamů a šifer

27. ledna 2020 si žáci tříd ERIN s pomocí svých třídních paní učitelek připravily Netradiční den hlavolamů a šifer. Celá akce se uskutečnila ve školní tělocvičně a již od osmi hodin mohli chodit žáci naší školy plnit zapeklité logické úkoly, které si pro ně jejich spolužáci připravili. Od devíti hodin nás také mohla navštěvovat široká veřejnost a k naší radosti si opravdu velká část rodičů a prarodičů si udělala čas, přišla se podívat a na vlastní kůži si vyzkoušet, jaké úkoly si děti připravily.

Hlavy si namáhali nejen žáci naší školy, ale přijeli se k nám inspirovat také dvě spřátelené školy. Z nedalekých Tečovic přijeli žáci 5. ročníku. Větší dálku k nám vážili žáci 4. ročníku až z Olomoucké ZŠ Hálkovy.

Mezi známými hlavolamy, jako jsou zápalkové hlavolamy, Rubikova kostka nebo Kimova hra mohli návštěvníci najít spoustu zajímavých a originálních úkolů. Pro zpestření si žáci připravili pohybové šifry, velice praktické byly smyslové hlavolamy na hmat, čich, postřeh nebo prostorovou orientaci. Kdo prošel opravdu všechna stanoviště, tak našel i magické čtverce, obdobu hanojské věže, jazykové hlavolamy nebo tangramy.

Netradičního dne se zúčastnili téměř všichni žáci naší školy, ale jen opravdu ti nejlepší stihli za jednu vyučovací hodinu úspěšně splnit úkoly na všech 23 stanovištích. I tak věříme, že se všem soutěžícím akce líbila a pěkně potrápili své mozky zábavnými logickými úlohami.

Učitelky ERIN tříd