Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Netradiční den s pokusy

V pondělí 28.1.2019 se na naší škole uskutečnil projektový den tříd Erin s názvem Netradiční den s pokusy. Tato akce probíhala celé dopoledne v prostorách tělocvičny. Žáci prvního až pátého ročníku si pro širokou veřejnost, spolužáky ze školy a významné hosty z řad pedagogů a žáků ZŠ Hálkova v Olomouci připravili své vědecké pokusy. Tyto pokusy prezentovali za pomoci připravených pomůcek většinou přímo na místě. Mladší žáci se tohoto úkolu zhostili ve skupinkách, ti starší pak pokusy předváděli jednotlivě. Den s pokusy nabízel široké spektrum vědeckých témat.
Alespoň s některými Vás seznámíme. S žáky prvního stupně jsme odhalovali záhady lidského těla a na vlastní kůži si vyzkoušeli umění smyslů. Druhý ročník nám názorně ukázal netradiční možnosti využití papíru, taje růstu či optické klamy a jejich řešení. Ve třetím ročníku jsme mohli zhlédnout postup, jak zadržet vodu, nechat zmizet skleničku či to, jak se balónek samovolně nafoukne. Čtvrtý ročník nabízel pokusy jako vysání vody z talíře ohněm, nepotopitelný papír, bramborovou baterii či sestrojení funkčního motorku. V pátém ročníku na nás čekala například lávová lampa, téměř neviditelné nalezení těžiště předmětů či hrátky s vodou. Všem žákům patří velké uznání.
Velké díky patří také žákům a pedagogům z Olomouce, velmi jim děkujeme za jejich úžasné pokusy a účast na tomto dni. Návštěvníkům z řad žáků a pedagogů naší školy, rodičům a všem příbuzným děkujeme za účast.

Mgr. Markéta Krotká

Další fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii.