Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Odpoledne školní družiny na dopravním hřišti

Letošní nastupující jarní období nás překvapilo nejen nepříznivým počasím, ale i častým sněžením. Proto jsme se v jednotlivých odděleních ŠD připravovali a procvičovali pravidla BESIPu alespoň teoreticky. 

V červnu jsme se konečně dočkali a ihned využili, krásného, téměř letního počasí, k návštěvě dopravního hřiště.

Všechna oddělení ŠD se zde vystřídala a užila si pravé „Dopravní odpoledne“. Některé svědomité děti si dokonce vzaly z domova i vlastní cyklistické přilby. Své znalosti si děti prakticky ověřovaly při jízdách na koloběžkách, kolech i tolik oblíbených motokárách. Vystřídaly se v rolích účastníků silničního provozu – chodců i řidičů, i v úloze dopravního strážníka. Instruktor dopravního hřiště nekompromisně sledoval respektování dopravních značek i světel na semaforu a správné přecházení na přechodech pro chodce. Po skončení dopravního odpoledne jsme jako  pochvalu vedení dopravního hřiště dostali poučné omalovánky BESIPu.

Dopravní odpoledne jsme si všichni příjemně užili a snad se nám uchovají i nějaké znalosti BESIPu, které budeme uplatňovat při vlastní prázdninové cykloturistice