Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

„Oh, happy day“ dozpívala Carmina bona a…

… přestalo pršet…
I přes celodenní rozmary počasí se náš nejstarší sbor vydal v pátek 3. května do Trenčína. Pozvání, jež jsme obdrželi už na začátku letošního školního roku, jsme nemohli nechat nepovšimnuto. Není to poprvé, kdy slovenský sbor ze Základní školy Dĺhé Hony nás navnadil ke společnému koncertu. Proto jsme již odpoledne dorazili na zkoušku do prostor evangelického kostela, kde jsme se opět setkali s našimi kolegy ze sboru Vážky.
V 17.00 to vypuklo. První polovina patřila našim. Po úvodním Gloria se rozezněla Ebenova Truvérská mše za výtečného flétnového doprovodu Anety a Kláry Večeřových. Pak následovaly lidové písně v úpravě Miroslava Raichla. Největší ohlas měla samozřejmě slovenská „A čo koho do toho“. Ovšem také kytarové trio v podání našich osmáků (Martin Otrusina, Vlastimil Mozga a Ondřej Joch) spolu s příčnou flétnou Elišky Opršalové nenechalo publikum chladným. Jemná „Pastýřova jarní písnička“ zase utlumila předešlé svižné tempo. Závěr našeho vystoupení patřil naší novince „Oh, happy day“. Opět jsme se přesvědčili, že nestačí jen výborně intonovat, ale je třeba přítomné zaujmout nejen výrazem, ale též pohybovým doprovodem! To se nám rozhodně podařilo.
Vážky svůj repertoár vystavěly na umělých písních zejména 20. století. Toto pěvecké těleso, skládající se ze zpěváků od třetí třídy až po studenty středních škol, pravidelně vídáme na předních místech celostátního kola ve sborovém zpívání. O jejich kvalitě jsme byli přesvědčeni od prvních tónů.
Závěrečnou lahůdkou pro každého z přítomných byly dvě společné písně, přičemž slovenská „Aká si mi krásna…“ opravdu dotvořila nádhernou atmosféru celého koncertu. Publikum odměnilo oba sbory několikaminutovým potleskem vestoje.

Velkou pochvalu zaslouží naši zpěváci ze sboru Carmina bona, kteří skvěle reprezentovali nejen školu, ale i město Zlín.  Za korepetici děkujeme paní učitelce Lucii Juříčkové a za pedagogický doprovod patří poděkování paní učitelce Kláře Bartoníkové.

Děkujeme také za finanční podporu této akce městu Zlín.

Dana Kozárková, sbormistryně