Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně se 11. února 2020 stalo místem konání Okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, která zahrnovala písemný test, porozumění poslechu a konverzační část – popis obrázku, konverzace na vylosované téma a sestavení příběhu na základě obrázkové osnovy.
Naši školu reprezentoval Martin Ostrusina z 9. ročníku. Martin prokázal výbornou znalost angličtiny a pohotovost v rozhovorech. Ve velké konkurenci dalších 19 soutěžících vybojoval skvělé 3. místo. Gratulujeme!

-kk-