Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Pátrání po středověkém Zlíně

Žáci třídy III. B pokračují v práci na svém projektu „Zlínskem po proudu času“. V měsících listopad – leden se věnovali období středověku. Zjistili, proč se podle pověstí jmenuje město Zlín jako dnes, i jaké byly jeho názvy v minulosti. Moc se nám líbila pověst „O rytíři Milošovi“, kterou zpracováváme ve dvojicích do stolních her. Zaujaly nás ale i další pověsti. Sáhli jsme také do historie.  Kdo z vás například ví, že nejstarší zmínka o tomto městě je z roku 1322, kdy bratři Vilém a  Fricek z Egerberka prodali mimo jiných statků i městečko Zlín královně Elišce Rejčce. Postupně se seznámili i s dalšími majiteli zlínského panství. Na časové ose zaznamenávali, kdo a kdy panství vlastnil a kdo v té době v českých zemích vládl. V hodinách matematiky počítáme do 1000, a tak nám jednotlivá staletí už nečinila potíže. V hodinách čtení jsme získávali nové informace, které jsme vyhledávali v textech. Své znalosti jsme si prověřili v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně při výukovém programu „Pátrání po středověkém Zlíně“. Zde jsme si připomněli, co život ve středověku obnášel pro všechny vrstvy obyvatel, vyhledávali a zapisovali informace do pracovních listů, ale nejvíce se nám líbily frotáže a erby jednotlivých majitelů zlínského panství. Na jednom stanovišti jsme si připomněli i řemesla, kterých bylo ve starém Zlíně nejvíce.  Mohli jsme si např. sáhnout na ševcovské kopyto či si vyzkoušet psaní ptačím perem.  Poděkování patří lektorům Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kteří s námi pravidelně spolupracují.
Do konce měsíce ledna středověk dokončíme a vydáme se do dalšího historického období.

 Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka III. B