Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Pedagogové

I. stupeň Učebna Třídní učitel(ka)
I. A 218a Mgr. I. Kopecká
I. B 227 Mgr. J. Assmannová
I. C 232 Mgr. E. Urbanová
II. A 114 Mgr. K. Bartoníková
II. B
222 Mgr. J. Svozilová
II. C
221 Mgr. P. Hrdlíková
III. A
226 Mgr. J. Hoferková
III. B
231 Mgr. L. Přílučíková
III. C
233 Mgr. M. Krotká
IV. A
223 Mgr. M. Homolová
IV. B 116 Mgr. H. Volná
IV. C 237 Mgr. V. Strojilová
V. A 234 Mgr. E. Kořenková
V. B 227 Ing. E. Doležalová
V. B ER 218b Mgr. M. Zelíková

 

II.stupeň Učebna Třídní učitel(ka)
VI. A 132 Mgr. Z. Hynčicová
VI. B 115 Mgr. L. Mudráková
VI. C 131 Mgr. G. Pippalová
VII. A  122 Mgr. D. Kozárková
VII. B 121 Mgr. et Mgr. J. Vandová
VIII. A 137 Mgr. H. Březinová
VIII. B 123 Mgr. L. Surovíková
IX. A 135 Ing. V. Benkovičová
IX. B 139 I. Bělíková

 

 

Ostatní učitelé

kabinet

Ing. A. Fojtů Barcuchová 137
Mgr. M. Lišková 139
Mgr. J. Proislová 139
PaedDr. L. Stojaníková 113
Bc. M. Sedlářová

 

Školní družina Učebna   Vychovatelka
1. oddělení       315  I. Jirků
2. oddělení 317  Ing. J. Kafková
3. oddělení    319 Mgr. I. Viceníková
4. oddělení   312 Mgr. J. Velčovský
5. oddělení   314 Mgr. B. Paříková
V. Beníčková
6. oddělení 234 E. Salkim
7. oddělení 239 A. Ronzová, DiS.
T. Nováková

Asistenti pedagoga:  

Bc. K. Hašpicová
Bc. P. Kopečková
A. Ronzová, DiS.
E. Salkim
Ing. G. Vargová
Mgr. J. Velčovský
Mgr. I. Viceníková