Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

PF07-15 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2015

I v letošním roce se Zlínský kraj rozhodl v rámci tří podprogramů podpořit dobrovolnictví, prevenci rizikových typů chování a integraci romské menšiny. Uchazeči o dotace mohli své žádosti podávat do 12.února 2015.
Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování je podporou ve formě přímé dotace pro organizace poskytující služby v oblasti protidrogové prevence a dále obecně prevence rizikových typů chování. Podprogram navazuje na předchozí podprogramy

realizované v letech 2003 až 2014 a na víceleté financování, které probíhalo v letech 2006 až 2008. Pro rok 2015 byl podprogram nově rozšířen na cílovou skupinu škol a školských zařízení, které si mohly také podávat projekty v oblasti prevence rizikových typů chování. Jedná se o projekty primární prevence. Naše škola se ucházela o dotace s projektem „Jdeme společnou cestou“. Ve výběru z několika organizací, škol a školských zařízení náš projekt uspěl a naše škola získala dotace na jeho uskutečnění.

V rámci tohoto projektu se uskutečnily tyto aktivity:

Mgr. Lenka Surovíková, metodik prevence