Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Po Šternberské stezce

Žáci třídy IV. B pracují v letošním roce na celoročním projektu Po Šternberské stezce. V úterý 22. ledna byli pozváni na výroční schůzi členů Klubu českých turistů na Jižní Svahy, kde svůj projekt prezentovali. Mimo to zde prezentovali i průvodce, který navrhli a který by mohl vyjít tiskem pro zájemce.
V rámci projektu nominovali žáci se svou třídní učitelkou také jírovcovou alej u kapličky v Pohořelicích do kampaně ALEJ ROKU 2018. Z nominovaných 92 alejí se naše umístila na krásném 12. místě  v celkovém pořadí. Za Zlínský kraj soutěžily jen dvě aleje a zde se alej v Pohořelicích umístila na prvním místě. Celkem získala 163 hlasů. Kompletní výsledky najdete na odkazu: https://www.alejroku.cz/2018/ vysledky-2018  
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se hlasování zúčastnili, a doufáme, že myšlenka naší Šternberské stezky nezůstane jen na papíře, ale časem ji budou využívat všichni, kteří se zajímají o regionální přírodu a historii.

  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B