Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Po stopách historie Zlína

Víte, kde přesně byly v centru Zlína nalezeny mamutí kly? Co bylo dříve pod dnešním nákupním centrem Zlaté jablko? Kde byly nalezeny základy tehdejšího slovanského osídlení? Odkud kam vede tunel pod městem? Kde se nachází nejstarší strom Zlína? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další již znají žáci čtvrtého a pátého ročníku tříd Erin. Půldenní prozkoumávání a poznávání našeho krajského města probíhalo převážně v terénu. Program seznámil žáky hravou formou s historií Zlína, jeho pověstmi, architekturou a Baťovskou érou. Vzhledem k tomu, že oba ročníky probíraly v prvním pololetí předmětu člověk a jeho svět právě město Zlín, stal se pro ně program rozšířením a obohacením tohoto učiva. Během putování Zlínem využívali žáci také plánek města, který byl součástí pracovního sešitu vytvořeného k této příležitosti. Následující den mohli žáci své nově nabyté poznatky a vědomosti prokázat a využít při práci s tímto sešitem.

 

Mgr. Markéta Krotká