Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Po stopách Velké Moravy

Žáci třídy IV. B se ve čtvrtek 25. října 2018 vydali po stopách starých Slovanů. Navštívili archeoskanzen v Modré, kde si prohlédli různé typy obydlí zemnice a polozemnice, knížecí palác a hradisko typické pro obyvatele Velké Moravy. Tento státní útvar se na našem území nacházel v 9. století. Získané informace žáci využijí v hodinách Člověk a jeho svět. Kromě archeoskanzenu žáci navštívili také baziliku na Velehradu a expozici „Živá voda“, kde si mohli prohlédnout vyzu velkou. Tato jeseterovitá ryba se v období Velké Moravy vyskytovala i na našem území a dosahovala ohromných rozměrů 4,5 – 6 m. Do našich vod zavítala vždy, když se potřebovala vytřít. Současný stav řek a přehrad už těmto rybám nedovoluje se do našich řek dostat. V Modré mají vyzy hned dvě, i když jsou menších rozměrů, než byly ty v období Velké Moravy. Ve vodním tunelu si žáci mohli prohlédnout i další druhy ryb a velkým zpestřením byla práce místního pana potápěče, který si s nimi ve vodě pohrával. Nově v Modré přibyly i výběhy pro pratur.  Žáci se do Modré budou rádi vracet a určitě se jim učivo bude lépe vybavovat na základě vlastních prožitků.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B