Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Poděkování za hlasy v soutěži Zacíleno na udržitelný rozvoj

Soutěž Zacíleno na udržitelný rozvoj již zná své vítěze. Členové poroty se shodli na tom, že určit nejlepší videa nebylo lehké, jelikož všechna videa do jednoho byla velmi hezky zpracovaná a přinesla originální nápady a řešení, jak se chovat udržitelněji v běžném životě.

Porota nakonec vyhodnotila jako nejlepší videa tato:
Kategorie 1
1. místo: O igelitovém království (42 bodů)
2. místo: Spotřební kocovina (35 bodů)
3. místo: (Ne)přemýšlím (34 bodů)

Kategorie 2
1. místo: Mikroplast (46 bodů)
2. místo: Lightbulb – Žárovka v kostce (42 bodů)
3. místo: Skutečně to chceme? (28 bodů)

Divácké hlasování
Po Šternberské stezce

Děkujeme všem, kteří na Facebooku během soutěže hlasovali pro video naší IV.B!

Mgr. Libuše Přílučíková