Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Podhradí v Malenovicích „včera a dnes“

Žáci třídy V. B začali pracovat na projektu Malenovice. Jak jinak se po pěti letech rozloučit právě s Malenovicemi. Během svého studia na prvním stupni naší ZŠ už v rámci projektové výuky prozkoumali Malenovice z různých stran. Zbývá jen „podhradí“. Postupně budou objevovat a srovnávat, jaká řemesla v Malenovicích byla rozšířena v minulosti a co z nich můžeme objevit i dnes.

Jako první místo si vybrali pivovar v Malenovicích.
Pivo se v Malenovicích vařilo již za moravského markraběte Jana Jindřicha, bratra Karla IV.
V r. 1356 povýšil Malenovice na městečko a udělil mu mílové právo, s čímž souviselo i to, že v okruhu jedné míle kolem městečka nesměl nikdo jiný vařit ani prodávat pivo.
Vznik malenovického pivovaru se datuje do období po roce 1517, kdy bylo Svatováclavskou smlouvou přiznáno šlechtě právo na vaření piva. Víme, že majitelé Tetourové z Tetova vlastnili „zámek malenovský s pivovarem a městečko Malenovice“. Pivo vařili i další majitelé malenovického panství.
Posledními majiteli malenovického panství byli Šternberkové. Ti měli další pivovar i v blízkých Pohořelicích, kde bydleli.
Součástí pivovaru v Malenovicích byla sladovna, v jejímž těsném sousedství pracovali bednáři. Po provedení elektrifikace v roce 1927 byl hraběcí pivovar modernizován a vybaven příslušnou mechanizací. Stavbu sítě provedly Středomoravské elektrárny, a.s., se sídlem v Přerově. V té době v pivovaru pracovalo 7 lidí. Za války zabrali malenovický velkostatek Němci, v r. 1946 byl zkonfiskován a stal se součástí Fondu národní obnovy Československé republiky. V r. 1948 byl provoz pivovaru definitivně zrušen. Dlouhou dobu zde byl sklad ovoce a zeleniny.
Ke svému původnímu účelu začal sloužit zase v r. 2012, kdy se sem přestěhoval pivovar ze Sazovic. Dnes se „pivovar Zlínský Švec Malenovice“ specializuje na spodně kvašená nefiltrovaná piva plzeňského typu. Žáci si mohli prohlédnout vnitřní prostory a seznámit se s technologií vaření piva. Ochutnali některé typy sladu. Dnes když prochází kolem pivovaru, říkají: „Paní učitelko, tady to voní.“ Název piva majitelé zvolili právě pro blízkou polohu města Zlína, proslaveného šitím obuvi. Znak upravil moravský kreslíř Ivan Křemeček. Majitelé objektu se pustili také do jeho záchrany. Upravují přilehlé okolí. Za zmínku stojí také oprava komínu, který dnes už neslouží původním účelům, ale k objektu určitě patří. Uvnitř si můžete také prohlédnout historické fotografie, které majitelé vyhledávají např. v archívu na Klečůvce. Určitě stojí za to pivovar navštívit a prohlédnout si ho.

                                                                                          Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B