Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Poslechová soutěž v anglickém jazyce

V úterý 3.12.2019 se konala tradiční Poslechová soutěž v anglickém jazyce pro 6.-9.ročník. Soutěž se skládá z poslechu promluvy typu dialogu či popisu a poslechu písně.

V kategorii 6.-7.ročník soutěžilo 8 žáků. Poslech na téma Volný čas byl pro mladší kategorii dle jejich názoru poměrně náročný. Snad proto všechna místa obsadili žáci 7. ročníku. Na 1. místě se umístil A. Mareček ze VII.A, který z celkového počtu 20 bodů získal bodů 15. V této kategorii jsme udělili dvě 2.místa, a to M. Matyášové ze VII.B a V. Vroubkovi ze VII.A, kteří získali shodně 12 bodů. Ocenili jsme i výkon M. Navrátila ze VII.A, který s  11 body obsadil 3. místo.

V kategorii 8.-9.ročník soutěžilo 15 žáků, kteří poslouchali kromě písně promluvu na téma Moje zaměstnání. Na prvních dvou místech se umístili žáci 9. ročníku. 1.místo obsadil J. Hanuš s plným počtem bodů (42) a 2. místo obsadil M. Otrusina, který získal o 2 body méně. Na 3. místě se umístila E. Hyklová z VIII.B se 39 body.

Všem žákům děkujeme za účast a předvedení svých poslechových schopností a těšíme se, že minimálně ve stejném počtu se zúčastní také Konverzační soutěže ve II. pololetí, kde budou prezentovat své řečové dovednosti na daná témata.

Mgr. Lenka Surovíková