Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Poslechová soutěž v anglickém jazyce

Každoročně probíhá na naší škole několik soutěží v anglickém jazyce. Podzim patří tradičně poslechové soutěži, která ověří schopnost naslouchat angličtině jak v písničkách, tak i v mluveném slově a dialozích.
Letos se této soutěže zúčastnilo celkem 33 žáků ve dvou kategoriích, 6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník, Výsledky v I. kategorii byly tak vyrovnané, že jsme dokonce museli zařadit rozstřelovací kolo, abychom získali vítěze. Tato soutěž je výjimečná také v tom, že si ji mohou bez rozpaků vyzkoušet všichni žáci bez ohledu na to, jak jsou úspěšní v hodinách angličtiny. Snažíme se proto děti motivovat a podporovat je v jejich snaze být stále lepší a lepší.

VÝSLEDKY:
I. kategorie (6. – 7. ročník)
1.       Eliška Hyklová, 6.B
2.       Linda Pešková, 6.A
3.       Jan Hanuš, 7.A a Martin Otrusina, 7.A

II. kategorie (8. – 9. ročník)
1.       Patik Mokráš, 8.A
2.       Petra Slezáčková, 9.A
3.       Leo Beywasser, 8.A a Patricie Gallová, 8.B

Ing. Eva Doležalová