Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Poznávací expedice

Ani deštivé ráno nás neodradilo od našeho záměru vypravit se tak trochu do 9. století, do období Velkomoravské říše.
Počasí se však na naše prosby umoudřilo a my jsme si mohli prohlédnout stavby, které jsou částečně zahloubené
do země v archeoskanzenu Modrá. Viděli jsme skromné příbytky a dílny tehdejších řemeslníků. Dokonce jsme se mohli posadit v tehdejší škole, kde se učili písmu. V paláci knížete si zase mnozí směli vyzkoušet i starodávnou přílbu.
Kolem nás se motala na dvoře koza a žebronila o jídlo, kočka zase o mazlení. Jen černí vepři a slepice si nás nevšímali, když jsme přecházeli k areálu Živá voda.
Podvodní tunel – to byla přímo nádhera. Ještě nikdy jsme nemohli pozorovat ryby nejen v takové hloubce, ale i tak zblízka v jejich prostředí. Přímo nás okouzlil obr kapr Ferda.
Měli jsme štěstí, v celé své kráse se nám ukázala vyza velká, největší sladkovodní ryba i jeseter ruský. V interaktivní expozici jsme si pohráli, prohloubili své znalosti o vodním světě a hurá na krmení ryb venku.
Počasí nám stále přálo a my se tedy mohli vydat na místo nálezu pozůstatků raně středověkého kostela sv. Jana z počátku 9. století.
Naši expedici za poznáním jsme zakončili prohlídkou zvířat v unikátním Kovozoo ve Starém městě. Obdivovali jsme, jaká zvířata vznikla pod rukama šikovných lidí z kovového odpadu.
Všichni jsme si postupně vylezli na maják Šrotík a mohli se tak rozhlédnout po kraji z výšky.
Přímo magicky nás přitahovalo zazvonit si na lodní zvonec a zatočit kormidlem na lodi Naděje. S posledním zvukem lodního zvonce začíná opět pršet a proto hurá do autobusu.

Žákům ze tříd I. A-E, II. C-E, III. A, V. A nezbývá než se těšit na další poznávací expedici.

Mgr. Ivana Štěpánová