Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Poznej a chraň 2019

I v letošním školním roce Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek ekologickou soutěž „POZNEJ A CHRAŇ pro žáky 4. – 7. tříd základních škol a primy a sekundy víceletých gymnázií. V letošním roce se do okresního kola vydala dvě družstva žáků třídy IV. B. Soutěž se konala 28. března na Den učitelů pro oblast Zlínska na ZŠ Zlín Mostní. Letošním tématem jsou „Byliny – zvláště bylinky“. Nepovinným úkolem pro oblastní kolo bylo vypracovat plakát na téma „Byliny“ na formátu A2. Úkol byl zvláště oceněn a nás těší dvojitý úspěch žáků naší školy.
Družstvo ve složení: Večerka, Pospíšil, Vránová se s plakátem umístilo na 3. místě a práce postupuje do dalšího kola a družstvo ve složení: Tomíčková, Vavrušová, Hájková se s plakátem umístilo na 2. místě a také jejich práce postupuje do dalšího krajského kola.
Největší radost žáci ale měli z umístění na krásném 2. místě za vědomostní část soutěže, které obdržela děvčata ve složení: Tomíčková, Vavrušová, Hájková. Tato děvčata budou školu reprezentovat i v krajském kole soutěže, které se uskuteční 25. dubna na ZŠ Zlín Mostní. Všem účastníkům soutěže děkuji za čas, který věnovali přípravě, a samozřejmě jim také gratulujeme a postupujícím přejeme hodně zdaru v krajském kole soutěže.

   Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B