Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Pozorování vodního ptactva na březích Dřevnice

V pátek 14. února 2020 se žáci třídy V. B, I. A, I. B, I. C-E , IV. B a III. C-E vydali v rámci Světového dne mokřadů pozorovat s ornitologem Mgr. Tošenovským zimní ptactvo v okolí řeky Dřevnice. Program absolvovali žáci z jednotlivých tříd postupně během dopoledne. Pan Tošenovský přinesl binokulární dalekohledy a seznámil žáky s jejich používáním. On sám měl velký dalekohled se stativem a výborným rozlišením. Žáci obdrželi také malý atlas vodních ptáků, ve kterém mohli vyhledávat informace. Všechny skupiny měly štěstí, protože kromě kachen divokých mohly spatřit také pár morčáků, kteří jsou u nás vzácní. Morčák velký je o něco větší než kachna divoká. Je výborně přizpůsobený k lovu ryb. Pro lepší uchopení kořisti má tenký a na konci zahnutý zobák s pilovitými okraji. Po cestě mohli žáci vidět i slyšet sýkory koňadry, volavky, ledňáčka, straku a dokonce i poštolku. Stačilo jen být zticha a pozorně se dívat. Příroda se začíná probouzet. V okolí splavu pozorovali žáci i okusy na dřevinách od bobrů. Počasí nám přálo, a žáci tak zažili netradiční učení v přírodě.
Velké poděkování patří panu Tošenovskému a všem pedagogům a asistentům doprovázející žáky při pozorování.

                                                                                                                                                        Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B