Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Prázdniny s vojenskou historií

Žáci třídy IV. B se zapojili do soutěže „Prázdniny s vojenskou historií“, kterou vyhlásilo Ministerstvo obrany, sekce obranné politiky a strategie Pokos (Příprava občanů k obraně státu). Hned první týden školy se žáci vydali vyhledat a navštívit místa spojená s první a druhou světovou válkou v našem okolí. Pomník vojákům a padlým ve druhé světové válce objevili žáci pod hradem v Malenovicích. Další týden se žáci vydali v rámci svého projektu do okolních obcí. Na místním hřbitově v Pohořelicích objevili pomník padlým v první světové válce a pod místním zámkem pomník obětem druhé světové války. Žáci o místech, která navštívili, napsali krátké zprávy. Ty nejlepší jsme spolu s fotografiemi z místa zaslali na adresu pořadatelů soutěže. Naše příspěvky měly úspěch a žáci za odměnu obdrželi  ceny. Informace o této soutěži si můžete přečíst na stránkách Pokosu: http://www.pokos.army.cz/aktuality/blahoprejeme-vyhercum-souteze-prazdniny-s-vojenskou-historii

                                                                                      Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka třídy IV. B