Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Přednáška o kyberšikaně pro žáky 4.-9. tříd

V pátek 27. ledna 2017 se žáci 4.-9. tříd zúčastní v rámci školního vyučování přednášky o kyberšikaně, kterou jsme Vám po dohodě s paní ředitelkou Zdeňkou Jančíkovou zajistili.
Přednášet bude Mgr. Karel Opravil – speciální pedagog – etoped. V poradenství působí dvacet let. Vedl Krizové centrum Zlín, střediska výchovné péče ve Zlíně, v Uh. Hradišti a Krajskou pedagogicko psychologickou poradnu. V současné době působí jako soukromý konzultant a poradce. Své zkušenosti z praxe využívá jako lektor. Zaměřuje se na komunikaci, chování a mezilidské vztahy.

Přednáška je zaměřena na rizika kyberprostoru, která mohou ohrozit žáky:
– Riziko sociálních sítí,
– Krádeže identity,
– Kyberšikana,
– Rizika seznamování se po internetu.
Pro žáky, kteří mají zaplacený příspěvek do Sdružení rodičů je přednáška zdarma, pro ostatní žáky Kč 30,-/žák.