Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Předvánoční výjezd Carminy bony

Carmina bona uspořádala předvánoční pěvecký výjezd do Českých Budějovic. Vzhledem k tomu, že se nemělo jednat pouze o pěvecký výkon, byly do programu zařazeny i další kulturní a poznávací akce.
Celý zájezd začal ve čtvrtek 21. 12. 2017 v 5.45 u školy, kde jsme nastoupili do přistaveného autobusu a vydali se do Rakouska. V plánu byla návštěva významného města Melk a muzea budoucnosti v Linzi.
Okolo jedenácté hodiny jsme zastavili v Melku. Melk je okresní město v Dolním Rakousku v nadmořské výšce 213 metrů nad mořem. Dominantou města je benediktinský klášter na skalním výběžku nad městem.
Další zastávkou bylo město Linz a Ars Elektronica Center.
Muzeum vychází z předpokladu, že člověk je odjakživa fascinován sám sebou, podporuje lidskou zálibu ve vědě a zabývá se především otázkou, jak technologie ovlivňují život člověka. Pod vedením česky a slovensky mluvících průvodců jsme si prohlédli část muzea a leccos si vyzkoušeli.
Jednoznačně pro nás byla nejzajímavější unikátní 3D projekce pomocí osmi projektorů zaměřených na dvě projekční plátna o velikosti 16×9 metrů, která jsou umístěna na stěně a na podlaze.
Počasí nám příliš nepřálo, dokonce byl zrušen z technických důvodů čtvrteční odpolední program na vánočních trzích. Nakonec jsme kvůli silnému dešti upustili od další prohlídky města Linz a vydali se zpět do České republiky. Nocleh jsme měli zajištěný ve Vyšším Brodě.
Po snídani jsme se vydali na prohlídku cisterciáckého kláštera v tomto malebném jihočeském městečku.
Další zastávkou na naší cestě byly České Budějovice, kde nás čekal oběd v místní základní škole, pěvecké vystoupení na adventních trzích na náměstí a společný koncert s dětským sborem Canzonetta a ženským komorním sborem Vox novus v kostele sv. Anny, kde sídlí Jihočeská filharmonie.
Poslední nocleh nás čekal na internátě v Lišově.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Telči, abychom si prohlédli překrásné historické náměstí.
Po prohlídce Telče jsme opět nastoupili do autobusu a vydali se na cestu domů. Ke škole jsme dojeli v 15.00, přesně podle plánu.
Děkujeme všem za vynikající reprezentaci naší školy a samozřejmě také Zlínského kraje. Pevně věříme, že jsme nebyli v jižních Čechách naposledy …

Irena Bělíková