Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Prevence chřipky

Obecná preventivní hygienická opatření
Informace Státního zdravotního ústavu, oddělení epidemiologie infekčních nemocí

8. 2. 2019

Obecná preventivní hygienická opatření, která mají za cíl snížit přenos chřipky a dalších respiračních onemocnění v kolektivu.

1.      Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.
2.      Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.
3.      Myjte si často a opakovaně ruce: mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění, pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi
4.      Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše.
5.      Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů.
6.      Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.
7.      Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.
8.      Zvyšujte svojí individuální odolnost správnou životosprávou, zejména:
                         jezte pestrou stravu
                         zvyšte přísun přirozených vitamínů – ovoce, zelenina
                         otužujte se
                         dodržujte přiměřenou fyzickou aktivitu, choďte pravidelně na procházky na čerstvém vzduchu
                         často větrejte místnosti, kde pobýváte
                         dbejte na kvalitní a dostatečný spánek
9.      Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním – zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále!