Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Přihlašování a odhlašování školních svačin

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU: Žák se přihlásí k odběru svačin vyplněním a odevzdáním Přihlášky k odběru školních svačin. (podpis zákonného zástupce žáka).
Přihláška se odevzdá v kanceláři vedoucí školní jídelny.

ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU SVAČIN: Přihlášený žák se může odhlásit z odebírání svačin písemnou formou (podpis zákonného zástupce) s účinností od prvního dne následujícího měsíce. (např. během měsíce února lze písemně odhlásit svačiny s účinností od 1.března).

FORMULÁŘE přihlášení a odhlášení svačin jsou k dispozici ke stažení na www.zsmalenovice.cz  nebo je lze vyzvednout v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Odhlášení je nutno předat v kanceláři školní jídelny v listinné podobě.

V případě nemoci či delší nepřítomnosti žáka lze PŘECHODNĚ odhlásit svačiny telefonicky nebo emailem v kanceláři šk. jídelny. ( tel.775 564 055  email: jidelna@zsmalenovice.cz). Uveďte jméno a příjmení žáka, třídu, délku očekávané nepřítomnosti ve škole. Po návratu do školy žák nebo zák. zástupce žáka ohlásí tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny, svačiny začne žák opět odebírat následující den po ohlášení.

JÍDELNÍČEK svačin na daný měsíc je vyvěšen u školní jídelny a na internetových stránkách školy.

M. Bartončíková                                                                                       PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.
vedoucí šk. jídelny                                                                                       ředitelka školy