Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Příprava občanů k obraně státu

Žáci třídy IV. B se ve škole věnují také tématu „Příprava občanů k obraně státu“. Proto velmi uvítali, že se pravidelně každý měsíc mohou dobrovolně zapojit do soutěže POKOSU. Každý měsíc zasíláme odpovědi na otázky od několika žáků. Za měsíc prosinec byl ze správných odpovědí vybrán žák naší třídy Vojtěch Pánek a v těchto dnech obdržel ceny za výhru.
Vojta měl velkou radost, že jeho úsilí, které vynakládá při vyhledávání a zpracování odpovědí na zadané otázky, bylo oceněno. Výhra potěšila i ostatní žáky a motivuje je k dalšímu zájmu o tuto soutěž. Žáci se tak dozví nejen nové informace, ale zejména se je naučí vyhledávat a zpracovávat, což je nelehká a dlouhotrvající úloha. Kdo ji zvládne, bude se v budoucnu snadněji učit, orientovat se v textech, rozezná to podstatné.
Vojtovi gratuluji a doufám, že řady dobrovolníků se zvětší. Vždyť i ceny z výhry od POKOSU stojí určitě za tuto námahu.

 Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B