Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Přírodovědná olympiáda

V pátek 25. května se žáci 2., 3. a 4. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědná olympiáda, odkud si přivážejí krásné druhé a čtvrté místo! Olympiáda probíhala v ZŠ a MŠ Sazovice, za spoluúčasti místního včelařského a mysliveckého spolku Háj. Žáci absolvovali nejdříve teoretickou část, kde formou hry Riskuj a jiných ativit zodpovídali jednotlivé přírodovědné otázky. Poté na ně venku čekala část praktická, kdy poznávali rostliny podle tvaru a vůně, živočichy podle vycpaných preparátů, popisovali části těla včely a plnili spoustu jiných úkolů. Žáci měli možnost nahlédnout do včelího úlu, pohladit si pejsky rasy Samojed a dozvědět se zajímavosti o jejich životě. Prvenství nám uteklo o pouhé čtyři otázky, žáci si zaslouží velkou gratulaci!

Mgr. Markéta Krotká