Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Přivítání žáků

Milí žáci,

vítáme Vás v novém školním roce. Máme pro Vás naplánováno několik akcí, na které se již na Vás těšíme.

Pro ty, kteří přišli do školy poprvé, dostali od nás na památku dárek. Věříme, že využijete nabídku od městské knihovny a rozšíříte jejich řady.

Těšíme se na Vás Sdružení rodičů