Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Projektový den – Den stromů

Dnes, 22.10.,  jsme se na I. stupni rozhodli oslavit Den stromů (20.října) po svém.
1.-5. ročník tříd Erin absolvoval projektový den zaměřený na stromy a vše kolem nich. V rámci tohoto dne napsali žáci přání stromům, poslouchali zvuk lesa, pídili se, v čem jsou stromy podobné lidem, a zjistili, že stromy mezi sebou komunikují, že mají ústa a že mají také strach jako my lidé.
V rámci českého jazyka žáci luštili přesmyčky, křížovky a na základě nejrůznějších indícií objevovali pojmy, které následně spojovali s reálnými vyobrazeními. Seznámili se také s pořekadly a příslovími ze světa stromů, společně přečetli pohádku o kouzelném stromu, vyzkoušeli si frotáž listí voskem. Se stromy, jejich listy a plody si také započítali, řešili logické úlohy a poznávali jejich druhy. Na závěr si každý z žáků zasadil vlastní žalud. Celý tento den byl ve znamení spolupráce žáků různých věkových kategorií.

Mgr. Markéta Krotká