Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

„Ptáčkové zpívali – Den Země vítali“

A zrovna tak tento den vítaly i nejmladší děti I. oddělení ŠD – také si zazpívaly, ale hlavně si připomněly důležitost ochrany a čistoty naší planety pro další generace.

V pracovních činnostech si skládaly a dekorovaly ekopohárky, které určitě prakticky vyzkoušejí u některé z přírodních studánek.

Na školní zahradě jsme si pak společně upevnily získané poznatky kvízy, a také důležitost třídění odpadu do barevně odlišených tašek.

Pro děti byla tato činnost nejen zábavná, ale i naši Zemi prospěšná.

Ilona Jirků