Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Recitační soutěž I.stupeň

Ve středu 28. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. – 5. tříd. Do školního kola postoupili žáci ze třídních recitačních kol. Všechny děti si připravily zajímavé básně. Pochvala patří všem 26 soutěžícím za zájem, nadšení pro poezii, recitační umění a samozřejmě pěkné výkony. Zvítězit však můžou jen ti nejlepší.

I. kategorie (1. + 2. ročník)
1.místo Michaela Bližňáková II.C
2.místo Ema Vlčková II.A
3.místo Tereza Olšáková I.B

II. kategorie (3. – 5. ročník)
1.místo Viktorie Konečná IV.B
2.místo Marie Možná V.A
3.místo Daniel Kozárek III.A
Čestné uznání obdržely žákyně z třídy IV.A Adéla Urbánková a Karolína Balajková.

Nyní čeká naše recitátorky Viktorii Konečnou a Marii Možnou reprezentace školy v okrskovém kole, které se uskuteční 7. 3. 2018. Přejeme jim hodně štěstí, aby dosáhly co nejlepších výsledků.

Mgr. Hana Volná