Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Recitační soutěž na II. stupni

V úterý 11. února 2020 se na 2. stupni uskutečnila recitační soutěž. Své síly mezi sebou měřili žáci šestých a sedmých tříd a poté osmáci a deváťáci. Přehlídka básní byla rozmanitá, dokonce jsme slyšeli i umělecky zpracovanou prózu. Vyhrát však mohli jen ti nejlepší:

1. kategorie (6. a 7. ročník)                       
1. místo R. Šlosárek (VI.B)                           
2. místo K. Balajková (VI.A)                       
3. místo O. Vlček (VII.B)                                                                                                   

2. kategorie (8. a 9. ročník)
1. místo K. Večeřová (IX. třída)
2. místo A. Vodárková (VIII.C)
3. B. Válková (IX. třída)
čestné uznání: V. Dotti (VIII.A)

Všem soutěžícím i porotě děkujeme a postupujícím recitátorům přejeme hodně štěstí a pevný hlas v kole okrskovém.

Mgr. Lucie Juříčková