Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

REVIKA jen pro naše šesťáky

Poprvé jsme letos připravili adaptační pobyt v Rekreačním středisku Revika ve Vizovicích pro naše šesťáky. Okolní příroda je stvořena pro podobné akce, a tak už jen stačilo, aby nám počasí přálo. Nakonec jsme strávili dva slunečné říjnové dny v kolektivech žáků, kteří věnovali velkou část energie na lepší poznání sebe i spolužáků.

Celý výjezd začal ve čtvrtek 10. října vyloženě dobrodružnou cestou vlakem a pak sice náročnou, nicméně velmi krásnou procházkou od vlaku k našemu ubytování. Žáci se s tímto, i přes velký náklad v podobě batohů, velmi dobře poprali! Abychom se opravdu soustředili na rozvíjení vztahů v jednotlivých kolektivech, každá třída měla svůj program. Nicméně volný čas trávily obě třídy společně venku hraním míčových her nebo odpočinkem na pokoji.
Žáci trávili čas převážně venku, a to jak za světla, tak i za tmy! Bylo zajímavé pozorovat spolupráci žáků v náhodně vytvořených skupinkách. Ve hře „Messnerovy vrcholy“ museli ti fyzicky silnější pomáhat slabším, domlouvat se, kdo zůstane v základním táboře, čekat na pomalejší a hlavně spolupracovat, protože bez týmového ducha by si nemohli zapamatovat názvy všech 14 osmitisícovek. Podobně v kooperativní hře „Ztraceni“ běhali v neznámém terénu po fáborcích, nesměli se rozdělit a utéct jeden druhému. Společně hledali správnou cestu, nesli závaží a dokonce táhli zraněného. Kontaktní hrou „Den Trifidů“ byl ukončen program 1. dne pobytu. Zdálo se, že žákům běhá mráz po zádech, když se dozvěděli, že budou chodit ve tmě neznámým terénem se zavázanýma očima a s pomocí vybraných pomocníků. V té chvíli vše záleželo jen na navigaci vidících spolužáků…
S paní psycholožkou Synkovou program probíhal převážně v budově. Snad by se dalo říci, že tyto aktivity byly o něco klidnější, i když rozhodně to neplatilo vždy! Obecně se však program snažil přinést situace a aktivity, které nejsou příliš běžné, a tak podpořit mezi dětmi komunikaci (verbální i neverbální) v nových situacích, což snad mohlo i napomoci zjistit o druhých něco nového či s nimi něco nového zažít. Aktivity se také snažily podpořit nalezení nových způsobů vyjádření, vzájemné naslouchání, dávání si prostoru a sdílení prožívaného. Snad největší obecný pozitivní ohlas získalo vzájemné kreslení si barvami na část těla – v našem případě na ruku, nicméně někteří žáci se do toho vložili natolik, že si v některých dvojicích vykomunikovali i kreslení na obličej. A za paní psycholožku, ona sama by snad nakonec z celého programu nejvíce ocenila část večerního programu, v rámci kterého se všichni žáci pro sebe stali poradním kruhem – zdrojem zkušeností, nápadů a inspirací ve věci, která pro ně byla osobně důležitá. Kdo měl zájem, anonymně mohl napsat otázku či myšlenku, která pro ně byla důležitá, a ostatní žáci pak měli možnost se k ní vyjádřit. To, jakým způsobem žáci tuto aktivitu přijali, jakým způsobem byli schopni a ochotni respektovat důležitost jednotlivých otázek a vyjádření, jakým způsobem si naslouchali a dokázali tuto situaci udržet klidnou, bylo opravdu obdivuhodné.

Věříme, že si žáci pobyt užili a budou na něho rádi vzpomínat.

Adaptační pobyt žáků 6. ročníků ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, je podporován statutárním městem Zlínem.

Mgr. Barbora Synková, Mgr. Michaela Pokorná